מה כולל תהליך של טיפול בקרקעות מזוהמות

קרקע מזוהמת

לעיתים אנו ניתקל במקרים בהם הקרקע אשר עליה אנחנו חיים, מתגלה כמזוהמת מה שעלול ליצור מגוון רחב של בעיות סביבתיות ובריאותיות. במרבית המקרים הזיהום ייווצר בקרבת אזורי תעשיה, בסביבה בה קיימים מפעלים שונים. באזורים אלו נפלטים חומרים רעילים ומסוכנים אשר משפיעים על איכות האוויר שאנו נושמים, המים שאנו שותים ואפילו על הקרקע עליה אנו גרים.

ברוב המקרים הקרקע המזוהמת תכיל סוגים שונים של חומרים אשר חלחלו לקרקע לאורך זמן עד שניתן להבחין בזיהום. למעשה בין החלקיקים המרכיבים את הקרקע קיימים חללים אשר עלולים להכיל תמיסת קרקע וגז הקרקע. כך למעשה, קרקע מזוהמת היא קרקע בה קיים ריכוז חריג של חומרים מזהמים. 

טיפול בקרקעות מזוהמות עלול להיות מורכב ובעל השלכות רחבות על איכות חיינו. משום כך, הטיפול בקרקע מזוהמת הוא מורכב וחייב להתבצע על ידי אנשי מקצוע, מומחים בתחום של טיפול בקרקעות מזהמות.

איך מגלים שהקרקע מזוהמת?

לצערנו, מרבית הקרקעות בישראל הן קרקעות מזוהמות אך ברוב המקרים איננו מודעים לקיומו של הזיהום ולרמת חומרתו. קיימים אזורים מסוימים שלגביהם קיים חדש ממשי לזיהום (כמו לדוגמא אזורים הקרובים למפעלים ולתחנות דלק). במידה ותרצו לבדוק את הקרקע ולבדוק האם קיים זיהום אשר עלול לסכן את בריאותכם ניתן לבדוק זאת באמצעות סקר קרקע.

סקירה ושיקום קרקע הינו הליך ארוך ומורכב שכולל זיהוי האתר המזוהם, ביצוע הבדיקות המתאימות לקרקע, וקביעת הליך השיקום הנדרש. לאחר זיהוי הזיהום, על בעל הקרקע לוודא האם הזיהום שהתגלה מהווה סכנה לסביבה ולאנשים, ובמידה וכן עליו לבצע שיקום קרקע מזוהמת.

הליך הטיפול בקרקע המזוהמת

בשלב הראשון נרצה לבחון לעומן ולהבין באופן המדויק ביותר מהם צורכי הקרקע, אילו אזורים הם המזוהמים ביותר ומהם הפעולות המהירות והמועילות ביותר בהן נוכל לנקוט על מנת לנקות את הרקע מהחומרים המסוכנים.

לאחר שהתגלה מקור הזיהום, הטיפול בקרקעות מזוהמות כולל הליך רב שלבי, החל מביצוע סקר היסטורי, דיגום גזי קרקע ודיגום קרקע. סקר קרקע הוא הליך עבודה שמסגרתו יתבצעו קידוחים לצורך איתור הזיהום ואפיון רמת המסוכנות שלו לסביבה. יש לציין כי מדובר בעבודה מורכבת אשר צריכה להתבצע בהתאם לנהלים נוקשים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. עקב מורכבות ההליך, הסקר נדרש לביצוע על ידי יועץ מומחה בעל ההכשרה והניסיון הדרושים.

בחירת אנשי מקצוע לטיפול בקרקע

 על צוות הטיפול לפעול מול גורמים מנהליים לצורך הגשת הטפסים וקבלת האישורים הנדרשים על מנת לפנות את הקרקע. חשוב לבחור צוות מיומן שמכיר את הפרוצדורה המנהלית ויכול להיות בקשר מול הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה ואתרי פינוי פסולת. הטיפול דורש תכנית מדויקת שתיקבע בהתאם למיקום ולרמת הזיהום ולכן חשוב  שייעשה בצורה מקצועית על בסיס ידע של מומחים בתחום הספציפי הזה של טיפול בקרקעות מזוהמות