החזר מס בגין משיכת פנסיה

החזר מס בגין משיכת פנסיה

משיכת כספי פנסיה לפני גיל הפרישה מחויבת בתשלום מס בשיעור של 35%. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר מס על משיכת הפנסיה.

המקרים שבהם ניתן לקבל החזר מס בגין משיכת פנסיה:

הכנסה נמוכה

על פי חוק, אם ההכנסה שלכם בשנת המס שבה משכתם את הפנסיה הייתה נמוכה מהסכום המקסימלי, תוכלו לקבל החזר מס בגין משיכת הפנסיה. הסכום המקסימלי משתנה מדי שנה, אך בשנת 2023 הוא עומד על 20,820 ש"ח.

כדי לבדוק אם אתם עומדים בקריטריון של הכנסה נמוכה, יש להשוות את ההכנסה שלכם בשנת המס שבה משכתם את הפנסיה להסכום המקסימלי. ההכנסה שלכם כוללת את כל ההכנסות שלכם, לרבות משכורת, הכנסות מעסק, הכנסות מנכסים ועוד.

נכות בשיעור 75% ומעלה

אם נקבע לכם נכות רפואית בשיעור של 75% ומעלה, תוכלו לקבל החזר מס בגין משיכת הפנסיה.

הוצאות רפואיות חריגות

אם הוצאותיכם הרפואיות בשנת המס שבה משכתם את הפנסיה היו חריגות, תוכלו לקבל החזר מס בגין משיכת הפנסיה. הוצאות רפואיות חריגות מוגדרות כהוצאות שגבוהות מ-50% מהכנסותיכם.

פטירה

אם נפטרתם לאחר משיכת הפנסיה, יורשיכם יוכלו לקבל החזר מס בגין משיכת הפנסיה.

הפסקת העסקה

אם הפסדתם את מקום העבודה שלכם לאחר גיל 60, תוכלו לקבל החזר מס בגין משיכת הפנסיה.

הגעה לגיל 67 עם סכום צבירה נמוך

אם הגעתם לגיל 67, וסכום הצבירה בקרן הפנסיה שלכם נמוך מ-94,000 ש"ח, תוכלו למשוך את הכסף ללא תשלום מס.

איך מבקשים החזר מס בגין משיכת פנסיה?

כדי לבקש החזר מס בגין משיכת פנסיה, יש למלא את טופס 135 של רשות המיסים. את הטופס ניתן להוריד מהאתר של רשות המיסים או לקבל אותו במשרדי רשות המיסים.

לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

טופס 106 של שנת המס שבה משכתם את הפנסיה
אישורי המשיכה מקרן הפנסיה
מסמכים המעידים על הזכאות להחזר מס, כגון אישור נכות, אישור על הוצאות רפואיות חריגות או אישור על פטירת המוטב.
את הטופס והמסמכים יש להגיש לרשות המיסים עד 31 במרץ של שנת המס שלאחר שנת המשיכה.

סכום ההחזר

סכום ההחזר יקבע בהתאם לזכאות שלכם להחזר. אם הינכם זכאים להחזר בגין הכנסה נמוכה, סכום ההחזר יהיה שווה להפרש בין המס ששולם בפועל לבין המס שהיה צריך לשלם לולא משיכת הפנסיה. אם הינכם זכאים להחזר בגין נכות, הוצאות רפואיות חריגות או פטירה, סכום ההחזר יהיה שווה ל-100% מהמס ששולם בפועל.

לסיכום

משיכת כספי פנסיה לפני גיל הפרישה מחויבת בתשלום מס בשיעור של 35%. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לקבל החזר מס על משיכת הפנסיה. אם אתם עומדים באחד מהמקרים שבהם ניתן לקבל החזר מס, מומלץ לכם לפנות ל-WIN TAX המתמחים בהחזרי מס.